Сексуално предаване на хепатит C: съществува ли риск за ХИВ-позитивните хомо- и бисексуални мъже?
01.04.2011