ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Търсене по ключови думи

А
Американска агенция за храните и лекарствата, Американски департамент по здравеопазване и социална политика, антенатални грижи, антиретровирусни медикаменти, антиретровирусно лечение, асцит

Б
бактериален перитонит, безопасност, бременност, Британска ХИВ асоциация

В
ваксини, ваксиниране, варици, вертикално предаване на ХИВ, вирусен товар, вирусологична ремисия

Г
генитален херпес

Д
давност на ХИВ инфекцията, декомпенсирано чернодробно заболяване, диагностикуми

Е
Европейска комисия, Европейско клинично дружество по СПИН, епидемиология, епидемия от СПИН, ефикасност

З
забременяване, започване на антиретровирусно лечение, зачеване

И
излекуване, изследване, имунно възпаление, интегразни инхибитори, интерферон, инфаркт на миокарда

К
коинфектирани пациенти, коинфекция ХИВ/хепатит, коинфекция ХИВ/хепатит В, коинфекция ХИВ/хепатит С, комбинирана терапия, консултативен кабинет за хора, живеещи с ХИВ, контрацепция, кърмене

Л
лек срещу ХИВ, лекарствени взаимодействия, лечение на хепатит С, лечението като средство за превенция

М
майчино здраве, Манифест в подкрепа на борбата срещу ХИВ/СПИН в България, медикаменти с директно действие, методи на зачеване, Методика за субсидиране, Методическо указание, Министерство на здравеопазването, мутация

Н
Народно събрание, национален отговор срещу ХИВ, неврокогнитивни увреждания, недоловим вирусен товар, неоткриваем вирусен товар, неправителствени организации

О
ООН, Оперативен резерв, опортюнистични инфекции, отговор срещу ХИВ

П
пациентски обучителни материали, пегилиран интерферон, Политическа декларация, превенция, предаване на ХИВ от майка на дете, предекспозиционна профилактика, презервативи, пренатални грижи, препоръки за лечение на ХИВ, проследяване, проучване, профилактика

Р
раждане, рак на черния дроб, ракови заболявания, резервоари на ХИВ, родилни дефекти

С
Световна здравна организация, сексуално предавани инфекции, скрининг, стареене, страни с ниски доходи, страни със средни доходи, странични ефекти, съпътстващи заболявания, сърдечносъдови заболявания

Т
терминално чернодробно заболяване, тест, траен вирусологичен отговор, трета възраст, тръжна процедура, туберкулоза

Ф
финансиране, фондация „И”, фондация „Надежда срещу СПИН”, фондация „Позитивен избор”

Х
хепатит С, ХИВ статус, ХИВ-серодискордантни двойки, ХИВ-специфични антитела

Ц
цезарово сечение, цироза

Ч
чернодробна декомпенсация, чернодробна недостатъчност, чернодробно заболяване, чернодробно увреждане

C
CD4 клетки

E
ECDC

H
HBV, HCV, HPV

R
ribavirin

S
SVR

U
UNAIDS