Специализирани центрове за лечение на ХИВ/СПИН

Насочи се максимално бързо към някой от специализираните центрове

 

В България наблюдението и лечението на пациентите с ХИВ се извършва от инфекционисти, респективно специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН се помещават в лечебните структури по инфекциозни болести.

 

Специализирана медицинска помощ за ХИВ/СПИН в страната можеш да получиш на пет места – в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Изключително важно е да се насочиш към някой от специализираните центрове максимално бързо след поставяне на диагнозата с издаването на потвърдителния Протокол от Националната референтна потвърдителна лаборатория по ХИВ (НПЛ). Можеш да се регистрираш във всеки един от центровете (решението е твое и нормативно не е обвързано с постоянния ти адрес по лична карта), както и да се преместиш в друг център на последващ етап, ако се наложи.

 

Услугите, предоставяни в специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН в страната, са напълно безплатни за теб, независимо дали си здравноосигурен или не. Това е така, защото разходите за амбулаторно (извънболнично) и стационарно (болнично) проследяване и лечение на ХИВ/СПИН у нас се покриват изцяло от бюджета на Министерство на здравеопазването (респективно от републиканския бюджет) и нямат касателство към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 

След като решиш към кой център ще се насочиш, е необходимо да се обадиш и да определиш предварително ден и час за първото си посещение. Задължително трябва да носиш със себе си Протокола, издаден от НПЛ. Обикновено първото посещение отнема по-дълго време, отколкото последващите контролни прегледи, защото се извършва регистрация в центъра, както и първоначално събеседване с лекуващия лекар, по-обстоен първичен преглед и провеждане на разширени изследвания. Ако ХИВ инфекцията при теб е в по-напреднал стадий или са на лице други обстоятелства, може да се наложи да бъдеш и хоспитализиран. Ако си бременна и в зависимост от това на какъв етап е бременността, спешно ще бъдат предприети необходимите мерки, за да се предотврати предаването на вируса на бебето.

 

Трябва да имаш предвид, че организацията на работа в петте центъра е различна, тъй като те са с различен статут (само центърът в София е обособен като самостоятелно специализирано отделение за лечение на ХИВ/СПИН) и са с различна натовареност (най-натоварен е центърът в София). Различната организация на работа означава, че в зависимост от това кой център посещаваш, ще трябва да се съобразяваш с графика като дни и часове, който е определен за провеждане на контролните прегледи, както и със създадената административна организация по изписване и получаване на антиретровирусните медикаменти.

 

Винаги можеш да се обърнеш към консултантите на фондация „И” да ти разяснят спецификите в административната организация на медицинското обслужване във всеки един от петте центъра, както и да ти окажат съдействие за насрочване на първия контролен преглед в центъра, който избереш.

 

Координати за връзка със специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН в страната:

 

 • гр. София: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД
  Адрес: гр. София, бул. Акад. Иван Гешов 17
  Отделение за придобита имунна недостатъчност
  тел: 02 9023 732; 02 9023 733
  www.sbalipb.bg

 • гр. Пловдив: УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД
  Адрес: гр. Пловдив, ул. Пещерско шосе 66
  Клиника по инфекциозни болести
  тел: 032 602 746; 032 602 748
  hivunit_pd@abv.bg
  www.unihosp.com

 • гр. Варна: УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД
  Адрес: гр. Варна, ул. Цар Освободител 100
  Първа клиника по инфекциозни болести
  тел: 052 978 703
  infclinic@abv.bg
  www.svetamarina.com

 • гр. Плевен: УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД
  Адрес: гр. Плевен, бул. Георги Кочев 8А
  Клиника по инфекциозни болести
  тел: 064 886 439; 064 886 415
  www.umbalpleven.com

 • гр. Стара Загора: УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД
  Адрес: гр. Стара Загора, ул. Генерал Столетов 2
  Клиника по инфекциозни болести
  тел: 042 698 420
  www.umbal-kirkovich.org