Начало > Колко знам > Антиретровирусни медикаменти

    ЗА НАС

    АКТУАЛНО

    НОРМАТИВНО

    КОЛКО ЗНАМ

   
Антиретровирусни медикаменти
1. Антиретровирусните медикаменти действат като:




2. Наименованията на класовете антиретровирусни медикаменти произлизат от:




3. Лечението с антиретровирусни медикаменти се изразява в:




4. Epivir, Ziagen, Viread са медикаменти от класа на:






5. Viramune, Stocrin са медикаменти от класа на:






6. Kaletra, Reyataz, Prezista са медикаменти от класа на:






7. Isentress е:






8. Fuzeon, Celsentri са:






9. Kivexa e:





10. Atripla e:





11. Efavirenz е генеричното наименование на:





12. Darunavir е генеричното наименование на:





13. Tenofovir е генеричното наименование на:





14. Enfuvirtide е генеричното наименование на:





15. Combivir е комбинирана таблетка, която съдържа:




16. Kaletra е комбинирана таблетка, която съдържа:




17. Trizivir се приема:




18. Truvada се приема:




19. Кой от посочените по-долу медикаменти се прилага инжекционно:





20. Най-често при започване на антиретровирусно лечение се прилага комбинация от:




21. В съвременната клинична практика Norvir се използва: