Какъв е механизмът на действие на лекарствата?

 

Медикаментите за лечение на ХИВ действат като пречат на вируса да се възпроизвежда. По този начин се постига намаляване на вирусния товар до неоткриваем, което на свой ред дава възможност на имунната система (в това число и броят на CD4 клетките) да се възстанови и укрепне.

 

Когато не се лекуваш, имунната ти система работи в режим на претоварване. ХИВ напада и превзема CD4 клетките и образува в тях свои нови копия. Организмът на свой ред произвежда нови CD4 клетки за борба с вируса, но ХИВ използва и тях, за да продължава да се възпроизвежда. Получава се нещо като порочен кръг - представи си куче, което гони опашката си!

 

Счита се, че този режим на претоварване на имунната система е причина за възникването на редица други здравословни усложнения.

 

Това е едно от основанията за съвременната препоръка за провеждане на антиретровирусно лечение, независимо от броя на CD4 клетките и за незабавен старт на терапията възможно най-скоро след узнаване на диагнозата.

 

Когато се лекуваш, описаното свръхактивиране на имунната система спира.

 

В момента се използват над 30 антиретровирусни медикамента, които действат на различни етапи от жизнения цикъл на ХИВ.

 

Най-ефективните лекарства срещу ХИВ са насочени към ензимите, които вирусът използва, за да се възпроизвежда, респективно да поддържа инфекцията в човешкото тяло. Това са обратната транскриптаза, интегразата и протеазата. Медикаментите са групирани в пет основни класа.

 

  1. НИОТ: Нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (накратко „нюкове”) - блокират действието на ензима обратна транскриптаза;
  2. ННИОТ: Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза - блокират действието на ензима обратна транскриптаза;
  3. ИИ: Интегразни инхибитори - блокират действието на ензима интеграза;
  4. ПИ: Протеазни инхибитори - блокират действието на ензима протеаза;
  5. ИН: Инхибитори на навлизането - възпрепятстват навлизането на ХИВ в клетката; прилагат се, когато не може да се състави ефективна комбинация с медикаменти от горните четири класа.

За да видиш нагледно жизнения цикъл на ХИВ и какъв е механизмът на действие на антиретровирусните медикаменти, гледай краткото образователно видео „Репликацията на ХИВ като лекарствена мишена” - линк към видеото дублирано на български език, линк към видеото на английски език със субтитри на български език.