Министерство на здравеопазването обяви новата обществена поръчка за ХИВ

4 септември 2020

 

София, Пловдив, Варна и Бургас без дейности сред ключови общности.

 

С решение от 24 август, Министерство на здравеопазването (МЗ) обяви дългоочакваната обществена поръчка за дейности по превенция и грижи за ХИВ. Поръчката се състои от 22 обособени позиции, обхващащи 22 области в страната. В края на юни приключи изпълнението на договорите по предишната обявена от МЗ поръчка за ХИВ, която обхващаше с дейности областите София-град, Пловдив, Варна и Бургас сред целевите групи инжекционно употребяващи наркотици, мъже, които имат сексуални контакти с други мъже, жени и мъже, предлагащи сексуални услуги и хора, живеещи с ХИВ (услугата „водене на случай”).

 

Силно впечатление прави, че в новообявената поръчка в областите София-град, Пловдив, Варна и Бургас не са включени дейности сред гореизброените целеви групи. За сметка на това се обхващат нови целеви групи – ромска общност, лица в местата за лишаване от свобода, чужденци, търсещи и получили закрила в Република България, като услугата „водене на случай” се запазва за тези с потвърден положителен резултат за ХИВ. Във всички останали 18 области са включени дейности сред всички посочени до момента целеви групи. Така град София и областите Пловдив, Варна и Бургас остават без услуги сред най-уязвимите към ХИВ общности, а именно - инжекционно употребяващите наркотици, мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже и жените и мъжете, предлагащи сексуални услуги.

 

В началото на август сдружение „Здраве без граници”, фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И” входираха писмо до Министъра на здравеопазването, с което поставиха ключови въпроси, свързани с бъдещето на националния отговор срещу ХИВ, сред които и кога ще бъде обявена новата обществена поръчка за ХИВ. Тя вече е факт, но четири ключови области в страната, сред които и град София, остават без услуги сред най-силно засегнатите от ХИВ общности. Организациите ще търсят обяснение за това. Отговор на писмото до този момент няма.

 

Междувременно, в началото на август МЗ обяви класираните изпълнители по обявената обществена поръчка за туберкулоза през декември 2019 г. От 23 обособени позиции, 11 са прекратени поради това, че не е подадена нито една оферта, а други 6 - поради проблеми от различно естество с подадените оферти. Така класирани изпълнители има едва за 6 от позициите.

 

Неправителствените организации с опит в областта по-рано през годината изразиха ясно становище, че е необходим нов механизъм за държавна подкрепа на превенцията и грижите за ХИВ и туберкулоза. Това показаха резултатите от изследване сред 27 граждански организации, реализирано в рамките на проект МОСТ, което очерта редица практически пречки, свързани с настоящия начин на финансиране, а именно провеждането на обществени поръчки. Във входираното писмо до Министъра се предлага организирането на среща, на която да се обсъдят конкретни предложения за промяна с въвеждането на устойчиви механизми за финансиране по подобие на други социално значими програми.

 


Медийно участие по темата:

 

  • 8 септември 2020 г.: Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Национална пациентска организация и Юлия Георгиева, председател на фондация „Център за хуманни политики” в предаването „Директно” по Bulgaria ON AIR коментират лишеното от логика решение на МЗ да изключи основни групи от превенцията на ХИВ в София, Пловдив, Варна и Бургас. Коментират също „адекватността” на обществените поръчки като механизъм на държавна подкрепа за дейностите по ХИВ, провала на националния отговор срещу ХИВ след оттеглянето на Глобалния фонд от страната и спешната необходимост от започване на работа по разписване на новата национална програма за ХИВ; линк към предаването.