НОВИНИ

Министерство на здравеопазването обяви търга за лекарства за ХИВ за 2020 г.

2 януари 2020

Включени са два нови за страната еднотаблеткови режима – Symtuza и Juluca.


CheckPoint София: Равносметката за 2019 г.

31 декември 2019

За втора поредна година CheckPoint София откри 25% от новите случаи на ХИВ за страната. Фондация „И” е партньор в CheckPoint София.


МОСТ – Модел за общностна стабилност

18 декември 2019

Граждански организации ще търсят формула за устойчива държавна инвестиция в превенцията и грижите за ХИВ и туберкулоза у нас.


Позитивно начало: Живот с ХИВ

11 декември 2019

Брошура с практическа информация относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ.


Приложение „Антиретровирусни медикаменти”

11 декември 2019

Приложението предоставя информация за разрешените за употреба медикаменти в Европа и наличните у нас.


Фондация „И” представя новия си обновен сайт

9 декември 2019

Обновеният сайт е с изцяло практическа насоченост в подкрепа на хората, живеещи с ХИВ.


Фондация „И” се включва в изпълнението на Националната програма за ХИВ

14 ноември 2019

Фондацията участва в предоставянето на услуги в градовете София и Варна.