Законови изменения за ефективна превенция на ХИВ, хепатит и туберкулоза предлагат 24 граждански организации

30 ноември 2020

 

Сегашната практика за провеждане на обществени поръчки води до липса на изпълнители и компрометира националния отговор срещу социално значими инфекциозни заболявания, алармират работещите с уязвими общности.

 

30 ноември 2020 г., София. В навечерието на 1 декември - Световният ден за борба срещу СПИН, 24 граждански организации, работещи с уязвими общности, предлагат промени в Закона за здравето, с които да се гарантира устойчиво държавно финансиране на дейностите по превенция и грижи за ХИВ, туберкулоза и вирусни хепатити в България. Средствата, отпускани по националните програми за дейности по превенция и контрол на трите заболявания, да се използват за финансиране на проекти на неправителствени организации с доказан опит в грижите за уязвимите към ХИВ, туберкулоза и хепатит общности, предлага гражданският сектор. По този начин ще отпадне необходимостта от обявяване на обществени поръчки от Министерство на здравеопазването, каквато е действащата практика досега. В предлаганите нормативни промени се предвижда още министърът на здравеопазването да приеме наредба, която да регламентира условията, реда и критериите за избор и финансиране на проектите.

 

След приключването на финансовата подкрепа от страна на Глобалния фонд у нас започна период на преход към държавно финансиране. Към момента държавата финансира с драстично по-малък обем средства от фонда дейностите по превенция и грижи, като обявява обществени поръчки. Финансирането на тези специфични дейности по реда на Закона за обществените поръчки се оказва крайно неподходящ механизъм, който води до административни и финансови трудности, а оттам – и до отлив на интереса на организациите от гражданския сектор, които са единственият релевантен изпълнител на дейностите за превенция и грижи в общността. Това е и причината за две години дейностите по превенция и грижи за ХИВ да изчезнат от картата на много региони в страната. Така например, през 2019 година такива дейности се извършват само в 4 града на страната, а по обявената през 2020 година обществена поръчка за дейности по превенция и контрол на ХИВ за 19 области до разглеждане достигат само 2 оферти. Това на практика означава, че страната остава без изпълнители на дейности по превенция и контрол, а отпуснатите от държавата средства няма да бъдат усвоени, алармират гражданските организации. Същевременно, ХИВ дейностите в цялата страна са прекратени вече близо половин година.

 

„Ако законодателна реформа не бъде проведена, то обществените поръчки ще останат единствената форма за разпределяне на държавното финансиране. Процедурите по провеждане на обществени поръчки отнемат дълъг период от време и със сигурност ще водят до продължителни прекъсвания на дейностите, което рязко снижава ефективността на инвестираните публични средства”, коментира Елена Биринджиева от сдружение „Здраве без граници”, което управлява единствения недържавно финансиран център за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и други сексуално предавани инфекции.

 

„Ако продължи сегашната ситуация, националният отговор срещу ХИВ ще бъде компрометиран и ще съществува само на хартия. А това ще означава само едно – безконтролно развитие на епидемията от ХИВ, множество скрити случаи сред най-уязвимите общности, които не се откриват и лекуват, липсващ капацитет за справяне при поява на локални епидемии, което може да предизвика бързо разпространение на вируса в цялата общност”, допълва Анна Любенова от Фондация „Инициатива за здраве” – организацията, която повече от 20 години работи за намаляване на вредите от употребата на наркотици.

 

С внасяне на предложението организациите предприемат първата стъпка към реален дебат и действия по въпроса с устойчивото държавно финансиране на дейностите по превенция и грижи. В момента в процес на подготовка са новите национални програми за превенция и контрол на ХИВ и туберкулоза до 2025 г.

 


Документи:


Вносители на предложението за нормативни промени:

 • Сдружение „Здраве без граници”
 • Фондация „Инициатива за здраве”
 • Фондация „И”

Предложението е подкрепено от:

 • Сдружение „Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве”, гр. София
 • Сдружение „Доза обич”, гр. Бургас
 • Сдружение „Жажда за живот”, гр. Сливен
 • Сдружение „Лагро”, гр. Кюстендил
 • Сдружение „Национална пациентска организация”, гр. София
 • Сдружение „Нов път”, Хайредин
 • Сдружение „Свободен младежки център”, гр. Видин
 • Сдружение „Свят без граници”, гр. Стара Загора
 • Сдружение „Социален диалог 2001”, гр. Габрово
 • Сдружение „Съучастие”, гр. Варна
 • Сдружение „ХепАктив”, гр. София
 • Сдружение „Хепасист”, гр. София
 • Фондация „Български център за джендър изследвания” – клон Хасково
 • Фондация „Болни от астма”, гр. Ямбол
 • Фондация „Глас”, гр. София
 • Фондация „Здраве и социално развитие”, гр. София
 • Фондация „Здравето на ромите”, гр. Сливен
 • Фондация „Областен ромски съюз”, гр. Бургас
 • Фондация „Позитивни умения на личността в социума” (П.У.Л.С.), гр. Перник
 • Фондация „Сингъл степ”, гр. София
 • Фондация „Фонд за превенция на престъпността ИГА”, гр. Пазарджик
 • Фондация „Център за хуманни политики”, гр. София