МЗ отговори… Бъдещето на националния отговор срещу ХИВ остава неясно

30 септември 2020

 

Организациите питат как МЗ ще финансира дейностите сред ключовите общности в София, Пловдив, Варна и Бургас до края на годината.

 

Министерство на здравеопазването (МЗ) отговори на входираното на 4 август 2020 г. писмо от сдружение „Здраве без граници”, фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И”, с което се поставиха ключови въпроси, свързани с бъдещето на националния отговор срещу ХИВ и туберкулоза.

 

Отговорът на ведомството е с дата 18 септември 2020 г. и „уведомява” за обявената обществена поръчка за ХИВ в края на август и за иницииран процес по сформиране на работни групи за изготвяне на нови Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България и Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

 

В началото на септември последва остра публична реакция на гражданските организации във връзка с новообявената обществена поръчка за ХИВ от МЗ и липсата на услуги в нея за най-уязвимите към ХИВ общности (инжекционно употребяващи наркотици; мъже, които имат сексуални контакти с други мъже; и жени и мъже, предлагащи сексуални услуги) в четири ключови области в страна (София-град, Пловдив, Варна и Бургас). Този въпрос обаче остана незасегнат и некоментиран в отговора на ведомството две седмици по-късно.

 

Затова, на 30 септември 2020 г. сдружение „Здраве без граници”, фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И” входираха ново писмо до Министъра на здравеопазването, с което целят изясняване на този въпрос и питат как МЗ предвижда да финансира тези дейности до края на годината, когато приключва и действието на настоящата Национална програма за ХИВ. Също така организациите обръщат внимание и на факта, че хората, живеещи с ХИВ, не фигурират сред целевите групи на обществената поръчка и не е предвидено финансиране на подкрепящи дейности за тях, освен ограничен обхват на дейността „водене на случай”.

 

Относно обявения от ведомството иницииран процес за сформиране на работни групи за изготвянето на нови Национални програми по ХИВ и туберкулоза за периода 2021-2025 г. организациите посочват в писмото, че очакват следващи конкретни действия в най-кратки срокове, предвид оставащия кратък период до края на годината – само три месеца, и напомнят, че неприемането навреме на новите програми, които да действат от началото на 2021 г., рискува да доведе до възпрепятстване както на превенцията, така и на диагностиката и лечението на хората, инфектирани с ХИВ и с туберкулоза.