Долутегравир отново е наличен... чрез дарение

18 юли 2020

 

Министерство на здравеопазването продължава да няма „план Б” при проблем с тръжна процедура за ХИВ лекарства.

 

От 17 юли 2020 г., долутегравир отново е наличен в болничните аптеки към специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН в страната. Медикаментът бе изчерпан на 1 юли, когато започна и смяна на терапиите на пациентите, които приемат лекарството. Долутегравир влиза в терапевтичните схеми на близо 300 пациента у нас. До проблема се стигна след два частично провалени търга за лекарства за ХИВ на Министерство на здравеопазването (МЗ): първият бе обявен на 20.12.2019 г., като последваха две прекратявания на позицията долутегравир.

 

Появилият се долутегравир на 17 юли е второто поредно дарение от фармацевтичната компания-производител докато се изчаква финализиране на договарянето с МЗ. Междувременно, в началото на месеца, бе обявена трета обществена поръчка за двукратно прекратената позиция долутегравир. Настоящото дарение следва да покрие периода до финализиране на търга и възобновяване на регулярните централни доставки на медикамента от МЗ.

 

Кратък анализ и коментар на ситуацията

 

Даренията от страна на фармацевтичните компании не би следвало да успокояват МЗ и да се разглеждат като решение. Без значение каква е причината за неуспешния изход на даден търг (неявил се участник, технически пропуски в подадените оферти, обжалване), основният проблем е, че Министерство на здравеопазването няма ефективен механизъм за реакция освен обявяване на нов търг и междувременно еднократно закупуване на количества от недоговорените позиции медикаменти на стойност 30 000 лв. Така се стига до проблеми със снабдяването с лекарства при всеки възникнал проблем с провеждането на търг. На практика, в случай на провален търг (което е възможен сценарий при всеки провеждан търг), МЗ не е в състояние да осигури бързо и безпроблемно засегнатите позиции медикаменти. Със средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти, който години наред тушираше проблемите с обществените поръчки. Той бе „резервният план” при проблеми на МЗ със снабдяването с медикаменти и единствено благодарение на него не се нарушаваше непрекъснатостта на лечението на пациентите. След оттегляне на донора от страната МЗ отказа да поеме отговорност за поддържането, разширяването и обновяването на резерва, както и не предложи алтернативен на него вариант, и с лека ръка реши поетапно той да бъде ликвидиран. Ситуации като настоящата ще продължават да се повтарят докато МЗ не предприеме мерки, който да гарантират наличието на лекарства в условията на криза. Освен с долутегравир, тази година едновременно имаше проблем с договарянето и на още една позиция – абакавир/ламивудин. Това обаче не се усети от пациентите и те продължиха безпроблемно своето лечение, защото медикаментът беше сред последните останали налични в оперативния резерв в достатъчни количества за покриване на нуждите.

 

Два нови еднотаблеткови режима налични у нас

 

След двете проведени обществени поръчки за лекарства за ХИВ, сред успешно договорените позиции са два нови еднотаблеткови режима, които вече за налични за българските пациенти:

  1. Symtuza (дарунавир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир алафенамид) – новото за България в тази лекарствена форма е тенофовир алафенамид, който е препоръчваната форма на тенофовир, когато се комбинира с бустиран протеазен инхибитор (дарунавир/кобицистат в случая). Symtuza се препоръчва за първа линия терапия.

  2. Juluca (долутегравир/рилпивирин) – двата съставни компонента са налични у нас като самостоятелни медикаменти – Tivicay (долутегравир) и Edurant (рилпивирин). Juluca позволява те да бъдат приемани под формата на една таблетка веднъж на ден. Juluca се прилага при пациенти, които са на стабилна терапия с трайна вирусна супресия поне 6 месеца, и които не са имали неуспех на лечението в миналото или резистентност към някой от компонентите на Juluca.

Повече информация за разрешените за употреба в Европа медикаменти, препоръчваните за първа линия терапия и наличните у нас към момента, може да намерите в приложението „Антиретровирусни медикаменти”.