Медикаментът долутегравир е изчерпан в страната

1 юли 2020

 

От днес, 1 юли 2020 г., медикаментът долутегравир е изчерпан в болничните аптеки към специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН в страната. Медикаментът влиза в терапевтичните схеми на близо 300 пациента. До тук се стигна след два частично провалени търга за лекарства за ХИВ на Министерство на здравеопазването: първият бе обявен на 20.12.2019 г., като следват две прекратявания на позицията долутегравир.


Това не е първият случай, в който заради административни пречки се компрометира лечението на ХИВ-позитивните пациенти у нас, като така създадената ситуация за пореден път показва колко рискови са ходовете на Министерство на здравеопазването (МЗ) по отношение на обществените поръчки за осигуряване на лекарствата за ХИВ. Липсата на механизъм за реакция в ситуации на криза като тази означава проблеми със снабдяването с медикаменти при всеки възникнал подобен проблем с провеждането на търг. За съжаление, създаденият оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти със средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, с лека ръка поетапно се ликвидира след оттеглянето на донора от страната.


Единствената алтернатива до обявяването и финализирането на нова обществена поръчка за медикамента е директно да бъдат закупени опаковки от Министерство на здравеопазването и/или всеки център за лечение на ХИВ в страната (5 на брой) на стойност до 30 000 лв. Тази мярка може да бъде приложена еднократно. Стойността на една опаковка от медикамента по тръжната документация на МЗ е 1136,95 лв., т.е. в рамките на 30 000 лв. биха могли да бъдат закупени 26 опаковки, или хипотетично ако МЗ и петте центъра закупят медикамент биха могли еднократно да се осигурят общо 156 опаковки.


В центъра в София от днес вече е факт смяна на терапията на пациенти, който приемат долутегравир. Алтернативата в противен случай би била тези пациенти да прекъснат терапия. Всеки, който към момента приема долутегравир е добре да обсъди със своя лекуващ лекар какво ще се предприеме в неговия конкретен случай. Кризата вероятно ще продължи до края на юли. Ще информираме своевременно за всяко развитие по казуса.

 

Ситуацията за пореден път поставя въпроса за мерките, които да гарантират наличието на лекарства в условията на криза.