Централните доставки на долутегравир са възобновени

13 август 2020

 

След проведени три обществени поръчки, Министерство на здравеопазването успя да договори позицията долутегравир.

 

След проведени три обществени поръчки, Министерство на здравеопазването (МЗ) успя да договори позицията долутегравир и да възобнови централните доставки на медикамента до болничните аптеки към специализираните центрове за лечение на ХИВ/СПИН в страната. Процесът отне осем месеца – от 20 декември 2019 г. до средата на август 2020 г. През този период се стигна до изчерпване на медикамента в началото на юли и до двукратно дарение от фармацевтичната компания-производител докато се изчакваше финализиране на договарянето с МЗ. Долутегравир влиза в терапевтичните схеми на близо 300 пациента с ХИВ у нас.

 

Ситуацията ясно показа за пореден път, че Министерство на здравеопазването няма „план Б” при проблем с тръжна процедура за ХИВ лекарства. Без значение каква е причината за неуспешния изход на даден търг, основният проблем е, че ведомството няма ефективен механизъм за реакция, което води до проблеми със снабдяването с лекарства при всеки възникнал проблем с провеждането на търг. Със средства от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден оперативен резерв от антиретровирусни медикаменти, който години наред тушираше проблемите с обществените поръчки. Той бе „резервният план” при проблеми на МЗ със снабдяването с медикаменти и единствено благодарение на него не се нарушаваше непрекъснатостта на лечението на пациентите. След оттегляне на донора от страната МЗ отказа да поеме отговорност за поддържането, разширяването и обновяването на резерва, както и не предложи алтернативен на него вариант, и с лека ръка реши той да бъде ликвидиран. Докато МЗ не предприеме мерки, който да гарантират наличието на лекарства в условията на криза, ситуации като тази ще продължават да се повтарят.

 

С възобновяването на централните доставки на долутегравир ще се възстанови и изписването на тримесечни рецепти, което беше временно нарушено предвид обстоятелствата.

 


Други публикации и участия по темата: